Πρατήρια revoil

Super Unleaded Xtra4 100

Super Unleaded Xtra4 100

Θα το βρείτε σε πρατήρια REVOIL και σε επιλεγμένους συνεργάτες

Η Super Unleaded xtra4 100 οκτανίων με ειδικά πρόσθετα, δεν επιτρέπει την εναπόθεση καταλοίπων καύσης και περιέχει ειδικές καθαριστικές και αντιδιαβρωτικές ενώσεις που πετυχαίνουν:

 

  • σταθερά υψηλή απόδοση και βελτίωση λειτουργίας της μηχανής
  • καθαρισμό και προστασία του κυλίνδρου και των βαλβίδων
  • δραστική μείωση των μηχανικών τριβών
  • αποτελεσματικό καθαρισμό των αποθέσεων από τα μπεκ ψεκασμού και τις βαλβίδες εισαγωγής.

Προδιαγραφές Καυσίμων:

100 RON

ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ