--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / Νέα και Ενδιαφέροντα / Δελτία Τύπου / 12/10/2006 Δ.Τ. Παρουσίαση REVOIL σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

12/10/2006 Δ.Τ. Παρουσίαση REVOIL σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π.

Την Τετάρτη 11/10/2006 πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο HILTON με επιτυχία, παρουσίαση της Εταιρίας σε συνεργασία με το Εργαστήριο Καυσίμων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ομιλητές της εκδήλωσης ήταν από την REVOIL A.E.E.Π. ο κ.Ευάγγελος Ρούσσος - Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ο κ. Ιωάννης Ρούσσος - Οικονομικός Διευθυντής, ο κ. Χαράλαμπος Ράπτης - Εμπορικός Διευθυντής και ο κ. Μύρων Δασκαλάκης - Διευθυντής Εφοδιασμού/Εγκαταστάσεων/Τεχνικών 'Εργων και από το Ε.Μ.Π. οι κ.κ. Ε.Λόης και Φ.Ζαννίκος - καθηγητές.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έγινε αναλυτική παρουσίαση της Πορείας της Εταιρίας το 2006, των αποτελεσμάτων της εφαρμογής του συστήματος ολικής ποιότητας στο δίκτυο των πρατηρίων της και της επέκτασής της σε νέες δραστηριότητες. Πιό συγκεκριμένα:

- Η Εταιρεία από το 1996 έως σήμερα αναπτύσσει ένα ευρύ δίκτυο 365 πρατηρίων τα οποία φέρουν τα χρώματα και τα σήματα της και το οποίο εκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της Ελληνικής Επικράτειας. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης αυτού του δικτύου πρατηρίων τα τελευταία δύο χρόνια είναι της τάξεως του 20% περίπου ( μόνο στο 9μηνο του 2006 αυξήθηκαν τα σήματα REVOIL κατά 62 ) , ενώ η αύξηση των πωλήσεων σε λίτρα υπερβαίνει το 25% ετησίως. Η Εταιρία καταλαμβάνει πλέον μερίδιο αγοράς 4,8% περίπου.
Με βάση τα κέρδη προ φόρων μεταξύ των εταιρειών πετρελαιοειδών βρίσκετε στην 7η θέση με 2,7 εκατ. Ευρώ.
Κατά το Α΄ εξάμηνο ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 201 εκατ. Ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 1,513 εκατ. Ευρώ. Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις ανήλθαν σε 292 εκατ. Ευρώ αυξημένες κατά 40 % και τα κέρδη προ φόρων σε 2,22 εκατ. Ευρώ περίπου αυξημένα κατά 14%, ενώ τα κέρδη μετά φόρων ανήλθαν σε 1,54 Εκατ. Ευρώ αυξημένα κατά 16% περίπου.
Για το σύνολο του έτους προβλέπεται αύξηση κερδών μετά φόρων άνω του 15%. Όσον αφορά τις επενδύσεις που η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει τα τέσσερα τελευταία έτη αυτές ανέρχονται σε 13,51 εκατ. Ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος αφορά επενδύσεις σε πάγιο εξοπλισμό πρατηρίων (μηχανήματα - μηχανολογικός εξοπλισμός - στέγαστρα - αντλίες και λοιπά)και στην επέκταση των εγκαταστάσεων της Καβάλας (περίπου 6 εκατ. Ευρώ, δεξαμενές - συστήματα φόρτωσης - αγωγοί). Την τριετία 2006-2008 σχεδιάζονται επενδύσεις συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ. Ευρώ περίπου κυρίως σε εξοπλισμό νέων πρατηρίων.

- Η συνεργασία της REVOIL με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) για τον έλεγχο της ποιότητας των καυσίμων που διατίθενται από τα πρατήριά της έχει εξαιρετικά αποτελέσματα και καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο ποιότητας καυσίμων που διατίθενται από το δίκτυο πρατηρίων REVOIL προς τους καταναλωτές. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Εργαστήριο είναι αιφνιδιαστικοί και στατιστικά τεκμηριωμένοι, με πλήρη ανεξαρτησία από την REVOIL, σε χρόνους και τοποθεσίες που το Πολυτεχνείο επιλέγει χωρίς καμία προειδοποίηση. Τα αποτελέσματα των ελέγχων είναι άριστα. Το ποσοστό των δειγμάτων καυσίμων που βρέθηκε εκτός των προδιαγραφών, είναι κάτω του 1%, δηλαδή ποσοστό πολύ κατώτερο του Εθνικού Μέσου Όρου που βρίσκεται στο 5% περίπου.

- Το σύνολο των λειτουργιών και των διαδικασιών που ακολουθούνται στις Εγκαταστάσεις και τα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρίας, είναι εναρμονισμένα με το πρότυπο του ISO 14001/2004 και με βάση τούτο έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΛΟΤ, σε όλους τους ανωτέρω χώρους της δραστηριότητάς της.

Τέλος και στα πλαίσια επέκτασης της Εταιρίας σε νέες δραστηριότητες, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ Revoil και Ε.Μ.Π. (αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα) όπου το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει ερευνητικό πρόγραμμα "Ανάπτυξης εφαρμογών στα ανανεώσιμα και εναλλακτικά καύσιμα". Στα πλαίσια αυτά η Εταιρία
θα προχωρήσει στην ίδρυση θυγατρικής Εταιρίας με ονομασία "Revoil ανανεώσιμα - εναλλακτικά καύσιμα" για να υλοποιηθεί εμπορικά ότι κρίνεται επιχειρηματικά ωφέλιμο για την Revoil από τα αποτελέσματα του ανωτέρου ερευνητικού προγράμματος.
Επιπρόσθετα η Εταιρία θα προχωρήσει στην δημιουργία θυγατρικής κατασκευαστικής εταιρίας με ονομασία "Revoil Κατασκευαστική Α.Ε. για τη δραστηριοποίησή της σε κάθε είδους κατασκευές (εκτός δημοσίων έργων) εντός και εκτός Ελλάδος.