Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / REVOIL / Υποδομές

Υποδομές

Οι δύο ιδιόκτητες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διανομής υγρών καυσίμων της Εταιρείας στη Χίο & στον Ασπρόπυργο αποτελούν στρατηγικής σημασίας επενδύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενδυνάμωση της θέσης της REVOIL στην ελληνική αγορά Πετρελαιοειδών.    

H Eγκατάσταση της Χίου διαθέτει 12 δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων με χωρητικότητα 7.048 m3, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, προβλήτα και αγκυροβόλιο εκφόρτωσης πλοίων, αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας,  ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης φόρτωσης  βυτιοφόρων καθώς και μονάδα ανάκτησης των ατμών των βενζινών.

Η Eγκατάσταση του Ασπροπύργου διαθέτει 5 δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 8.036 m3, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, αυτόματο σύστημα πυροπροστασίας, μονάδα ανάκτησης των ατμών των βενζινών, ηλεκτρονικό σύστημα αυτόματης φόρτωσης βυτιοφόρων και τα καύσιμα παραλαμβάνονται στην εγκατάσταση μέσω τριών αγωγών από το διυλιστήριο Ασπροπύργου των ΕΛ.ΠΕ.

Στις δύο παραπάνω ιδιόκτητες Εγκαταστάσεις, έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του Συστήματος Εισροών-Εκροών και λειτουργεί όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η εταιρεία δείχνοντας την ευαισθησία της για το περιβάλλον έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και διατηρεί από το 2002 Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ΕΝ ISO 14001:2004. Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της REVOIL Α.Ε.Ε.Π. έχει λάβει πιστοποίηση από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης Εurocert (Αρ. Πιστοποιητικού 209/Π) για τις διαδικασίες παραλαβής, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων οι οποίες εφαρμόζονται στο σύνολο των εγκαταστάσεων της εταιρείας (Χίος & Ασπρόπυργος) καθώς και στα κεντρικά της γραφεία. Η πιστοποίηση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της Διοίκησης της Εταιρείας για την προστασία του Περιβάλλοντος καθώς και της ισχυρής περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων της.

Εκτός των δύο ιδιόκτητων Eγκαταστάσεων, η Εταιρεία μισθώνει στο νησί της Καλύμνου αποθηκευτικό χώρο δεξαμενών για την εξυπηρέτηση του δικτύου πρατηρίων της στο νησί και στη γειτονική Κω.

Οι
Eγκαταστάσεις είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και απόλυτα εναρμονισμένες με τις προδιαγραφές τις οποίες θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των εργαζομένων. Είναι καύχημα όλων των εργαζομένων σε αυτές και προσωπική επιτυχία τους το γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας των εν λόγω εγκαταστάσεων έχουν μηδενικά ατυχήματα.

Εκτός των εγκαταστάσεων η Εταιρεία λειτουργεί και 6 υποκαταστήματα (σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων) και συγκεκριμένα:

2 στην Αττική (Ασπρόπυργος & Πέραμα),

3 στη Θεσσαλονίκη (Καλοχώρι & Ιωνία),

1 στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.

Η έδρα της Εταιρείας βρίσκεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στη Βάρη Αττικής.

Διεύθυνση: Καποδιστρίου 5, 16672 Βάρη, Αττική
Τηλέφωνο: 210-8976000
Fax: 210-8974943