Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / REVOIL / Τμήμα Α.Π.Ε

Τμήμα Α.Π.Ε

Η REVOIL στα πλαίσια της βιώσιμης, αειφόρου ανάπτυξής της δημιούργησε το Τμήμα Α.Π.Ε., με σκοπό τη μελέτη, έρευνα και ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δίνοντας έμφαση, κυρίως στα Φωτοβολταϊκά Συστήματα, εξετάζοντας παράλληλα την συμμετοχή της και σε άλλες τεχνολογίες Α.Π.Ε. όπως Ανεμογεννήτριες και Γεωθερμία.

ΣΤΟΧΟΣ

  • Οι επενδύσεις της REVOIL στο χώρο παραγωγής – πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον, κυρίως με τη χρήση Α.Π.Ε., αναδεικνύοντας έτσι μια από τις βασικότερες αξίες, του σεβασμού προς το περιβάλλον.
  • Η έρευνα & ανάπτυξη που αφορά τις ΑΠΕ, τις «πράσινες» τεχνολογίες και τα εναλλακτικά καύσιμα, η εξασφάλιση συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια για συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή προγράμματα.
  • Η συμμετοχή του τμήματος Α.Π.Ε σε ενέργειες Ε.Κ.Ε. (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) που αφορούν το Περιβάλλον, όπως π.χ. τη ενεργειακή μελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων σε Βάρη, Χίο και Καβάλα, τη συμβουλευτική υποστήριξη στα συνεργαζόμενα πρατήρια της, ώστε να επιτύχει τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και την συμμετοχή της εταιρείας στο πρώτο και πολύ σημαντικό στάδιο της ανακύκλωσης, που είναι η σωστή διαλογή και συγκέντρωση χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικών, μελανιού και μπαταριών.

Στην επίτευξη των στόχων η REVOIL συμβάλει στη μείωση των ρύπων CO2, αλλά και συμμετέχει ενεργά στην Πράσινη Ανάπτυξη και στην προστασία του περιβάλλοντος.

PROJECTS-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η εταιρεία ξεκίνησε τη δραστηριότητά  της στο χώρο της παράγωγης ενέργειας από ΑΠΕ με ένα Φωτοβολταϊκό Πάρκο 99.55 kWp στην Νέα Καρβάλη Καβάλας, το οποίο και τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2011.  Από αυτό το φωτοβολταϊκό σύστημα θα παράγονται 135.000 Kwh τον χρόνο ενώ παράλληλα αναμένεται να εξοικονομηθούν συνολικά 146 tCO2 που  ισοδυναμούν σε 33 στρέμματα δασούς που απορροφούν CO2. Επίσης, η εταιρεία ξεκίνησε τα τελευταία 3 έτη την ανακύκλωση και κατάφερε να ανακυκλώσει περίπου 4 τόνους ανακυκλώσιμου υλικού εξοικονομώντας έτσι περίπου 1000 tCO2.