--#include file="includes/menu.asp"-->
Πρατήρια revoil
Αρχική / Η Εταιρία / REVOIL / Συνδεδεμένες εταιρείες / ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

ΡΕΒΟΪΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία  «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ» και διακριτικό τίτλο «ΡΕΒΟΙΛ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ Α.Ε.» συστάθηκε την 18.5.2007 (ΦΕΚ 4278/8.6.2007) και καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών με Αρ. Μητρώου 63394/04/Β/07/106. Κατά την σύστασή της η εταιρεία είχε την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και διακριτικό τίτλο «REVOIL REAL ESTATE». Τον Ιανουάριο του 2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της αποφάσισε τη τροποποίηση του Καταστατικού της για την επέκταση των  δραστηριοτήτων της στο τομέα της εκμετάλλευσης βιοκαυσίμων και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τροποποιήθηκε το άρθρο 1 περί επωνυμίας και διακριτικού  τίτλου ώστε αυτή να απεικονίζει τη νέα δραστηριότητα της εταιρείας και το άρθρο 2 περί σκοπού με την προσθήκη νέας παραγράφου που να περιγράφει την ανωτέρω δραστηριότητα.
Έδρα της εταιρείας είναι ο Δήμος Βάρης Αττικής επί της οδού Καποδιστρίου 5. Η διάρκεια της εταιρείας είναι πενήντα (50) έτη και σκοπό σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της έχει:
α) Την αγορά ή πώληση κάθε είδους ακινήτων, όπως και την ανταλλαγή ακινήτων της εταιρίας με άλλα.
β) Την εκπόνηση ή την ανάθεση σε τρίτους της εκπόνησης μελετών επί ακινήτων, όπως χρηματοοικονομικών, σκοπιμότητας, αρχιτεκτο-νικών, μηχανολογικών, έρευνας αγοράς κλπ.
γ) Την κατασκευή ή την ανάθεση της κατασκευής κτιρίων κάθε μορφής και προορισμού επί ακινήτων κυριότητος της εταιρίας ή τρίτων, συμπεριλαμβανομένης και της κατασκευής με το σύστημα της αντιπαροχής όπως και την επίβλεψη τέτοιων κατασκευών, την συντήρηση αυτών και τη διοίκηση και συντονισμό κατασκευαστικών έργων.
δ) Τη διαχείριση ακινήτων κυριότητας της εταιρίας ή τρίτων στην έννοια της οποίας ενδεικτικά περιλαμβάνεται η καθαριότητα, συντήρηση, ασφάλεια κλπ.
ε) Την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων, στην έννοια της οποίας ενδεικτικά περιλαμβάνεται η αλλαγή της χρήσης, η μερική ή ολική εκμίσθωση, υπομίσθωση, παραχώρηση της χρήσης κλπ.
στ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αξιοποίηση και εκμετάλλευση ακινήτων.
ζ) i) Την παραγωγή, εισαγωγή, προμήθεια, διάθεση και εμπορία βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων. ii) Τη χονδρική και λιανική εμπορία, την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων και προϊόντων γενικώς και ιδίως βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, υγρών καυσίμων, λιπαντικών, φυσικού αερίου, υγραερίων, στερεών καυσίμων και κάθε είδους συναφών προϊόντων. iii) Τη μελέτη, σχεδιασμό, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση έργων παραγωγής βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκή, αιολική, βιοενέργεια, γεωθερμία, υδροηλεκτρική, κυψέλες υδρογόνο), καθώς και την παραγωγή έρευνας και τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος ή προϊόντων που σχετίζονται με την παραγωγή, την εμπορία ή την ανάπτυξη των παραπάνω. iv) Την προμήθεια, συλλογή, επεξεργασία πρώτων υλών για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων μορφών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. v) Την συμμετοχή (συμπεριλαμβανομένης της με οποιονδήποτε τρόπο απόκτησης υφιστάμενης συμμετοχής) σε οποιαδήποτε επιχείρηση, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, που έχει ως σκοπό, μεταξύ άλλων, την ίδρυση, κατασκευή και λειτουργία έργων αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων ενεργειακών πόρων και την αντιπροσωπεία συναφών ή όχι επιχειρήσεων.  vi) Την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών που αφορούν όλες τις προαναφερόμενες δραστηριότητες.
θ) Κάθε άλλη συναφής εργασία ή δραστηριότητα.
Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η εταιρία μπορεί:
α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου.
β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε τρόπο.
γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.
δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.
ε) Να προβαίνει σε οποιαδήποτε δικαιοπραξία ή ενέργεια αναγκαία ή χρήσιμη για την επίτευξη του ως άνω σκοπού.

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε 150.000 ευρώ και διαιρείται σε 15.000 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 10 ευρώ η κάθε μία. Η μετοχική της σύνθεση έχει ως ακολούθως:
 


Η εταιρεία διοικείται από τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, τους κάτωθι:

 

Mέλος Ιδιότητα
Ευάγγελος Ρούσσος του Γεωργίου Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
Κωνσταντίνος Καρράς του Τζώρτζη Μέλος του Δ.Σ.
Δημοσθένης Κονάρης, του Γεωργίου Μέλος του Δ.Σ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2016

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2016

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2015

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2015

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2014

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2014

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2013

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2013

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2012

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2011

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2011

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2010

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2009

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2009

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 31-12-2008

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2008