Πρατήρια revoil

Βενζίνη

H REVOIL κατανοεί πλήρως τις ανάγκες κάθε επιχείρησης προσφέροντας διαφορετικούς τύπους βενζίνης, για μεγαλύτερη οικονομία, σταθερή ποιότητα και υψηλές αποδόσεις:

  • Unleaded 95
  • Super Unleaded 100
  • Unleaded xtra4 95
  • Super Unleaded xtra4 100

Η Unleaded xtra4 95 με την πλήρως συνθετική σύνθεση του ειδικού προσθέτου της, με την απουσία τέφρας κατά την καύση και αλογόνων, ελαχιστοποιεί την εναπόθεση καταλοίπων καύσης και επομένως την ανάγκη για αύξηση του αριθμού οκτανίων.

Επίσης οι περιεχόμενες καθαριστικές ενώσεις που αφαιρούν αποτελεσματικά τις υπάρχουσες αποθέσεις από τα μπεκ ψεκασμού, τον κύλινδρο και τις βαλβίδες, έχουν σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση της λειτουργίας της μηχανής, με σταθερά υψηλή απόδοση, και μειωμένες εκπομπές ρύπων. 

Επιπρόσθετα, οι αντιδιαβρωτικές και απογαλακτωματοποιητικές ουσίες που περιέχει προστατεύουν αποτελεσματικά όλο το δίκτυο καυσίμου των οχημάτων από διαβρώσεις και φθορές, αυξάνοντας έτσι το χρόνο ζωής της μηχανής, περιορίζοντας σημαντικά τα έξοδα συντήρησής της και επιτρέποντας την βέλτιστη λειτουργία της, όπως αυτή είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Επίσης το ειδικό αυτό πρόσθετο έχει σχεδιαστεί και είναι έτοιμο για την μελλοντική χρήση στην βενζίνη προσθήκης βιοαιθανόλης.

 

Η Super Unleaded xtra4 100 οκτανίων με ειδικά πρόσθετα, δεν επιτρέπει την εναπόθεση καταλοίπων καύσης και με ειδικές καθαριστικές και αντιδιαβρωτικές ενώσεις που πετυχαίνουν:

  • σταθερά υψηλή απόδοση και βελτίωση λειτουργίας της μηχανής
  • καθαρισμό και προστασία του κυλίνδρου και των βαλβίδων
  • δραστική μείωση των μηχανικών τριβών
  • αποτελεσματικό καθαρισμό των αποθέσεων από τα μπεκ ψεκασμού και τις βαλβίδες εισαγωγής.

 

Προδιαγραφές Καυσίμων: 

95 RON

100 RON