Πρατήρια revoil
Αρχική / Ιδιώτες / Για το αυτοκίνητο / Καύσιμα / Ποιοτικοί & Ποσοτικοί Έλεγχοι Καυσίμων

Ποιοτικοί & Ποσοτικοί Έλεγχοι Καυσίμων

 

Η REVOIL από τις αρχές του 2005 διατηρεί συνεργασία με το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με σκοπό τον έλεγχο και την πιστοποίηση της άριστης ποιότητας των καυσίμων που διαθέτει από τα πρατήρια και τις εγκαταστάσεις της.
Όμως, αναγνωρίζοντας την ανάγκη του καταναλωτή για τη διασφάλιση Ποιοτικών Καυσίμων σε Ανταγωνιστικές Τιμές και χωρίς απώλεια στην Ποσότητα, ΠΡΩΤΗ ΕΝΕΤΑΞΕ την 1η Φεβρουαρίου 2008 ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ στο πρόγραμμα συνεργασίας που διατηρεί με το Ε.Μ.Π. - ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ - στο δίκτυο πρατηρίων με τα σήματά της ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ.
Ελεγκτές ερευνητές που ανήκουν στην ομάδα του Ε.Μ.Π. λαμβάνουν δείγματα από την αντλία και με τη μέθοδο της λιτρομέτρησης μετράται η ακρίβεια της παραδιδόμενης ποσότητας. Η διαδικασία είναι η ίδια που τηρείται και για τους Ποιοτικούς Ελέγχους. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από το Εργαστήριο του ΕΜΠ είναι αιφνιδιαστικοί και στατιστικά τεκμηριωμένοι, με πλήρη ανεξαρτησία από τη REVOIL, σε χρόνους και σημεία που το Πολυτεχνείο επιλέγει χωρίς καμία προειδοποίηση.
Κατά την ετήσια διεξαγωγή των Ποσοτικών και Ποιοτικών Ελέγχων, η αξιοπιστία των Συνεργατών Πρατηριούχων, παλαιότερων και νεότερων, σε συνδυασμό με την υπευθυνότητα της οργάνωσης της Εταιρείας, αναδεικνύουν το δίκτυο συνεργαζόμενων πρατηρίων με τη REVOIL, ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΣΕ ΠΟΙΟΤΗΤΑ.

Σύμφωνα με δήλωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου κου Ευάγγελου Γ. Ρούσσου, την 1η Φεβρουαρίου του 2008, ημέρα έναρξης του προγράμματος των Ποσοτικών Ελέγχων:
«Σφραγίζουμε τη Σταθερότητα στις Δεσμεύσεις μας, παρέχοντας ΠΟΙΟΤΙΚΑ – ΠΟΣΟΤΙΚΑ και σε ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΑ. Στηρίζουμε πιστά το καταναλωτικό κοινό για προϊόντα και υπηρεσίες που θα υπερκαλύπτουν πάντα τις δηλωμένες προδιαγραφές και τις συμφωνημένες απαιτήσεις, εγκαινιάζοντας το εντατικότερο πρόγραμμα διασφάλισης ΑΡΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΤΙΚΟΥ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ. Κάνοντας ΠΡΩΤΟΙ το ΜΕΓΑΛΟ ΒΗΜΑ συνδυάζουμε ΠΟΣΟΤΙΚΟΥΣ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΤΟΥ ΕΓΚΥΡΟΤΕΡΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ».

Η Εταιρεία αναπτύσσεται ταχέως ενσωματώνοντας συνεχώς νέα πρατήρια στο δίκτυο της, πάντοτε με γνώμονα την ποιότητα και αξιοπιστία των νέων συνεργατών πρατηριούχων.
Ωστόσο, σε οποιαδήποτε περίπτωση εντοπισμού παράβασης η REVOIL προχωρεί στην άμεση αναστολή συνεργασίας και αφαίρεση των σημάτων της διαχωρίζοντας τη θέση της. Αρχή της Εταιρείας είναι η εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία κάθε τομέα των δραστηριοτήτων της.